تبلیغات
مركز آموزشهای تخصصی جهانگردی،هتلداری وهواپیمایی آوای پیشگامان زنجان

مركز آموزشهای تخصصی جهانگردی،هتلداری وهواپیمایی آوای پیشگامان زنجان
جهانگردی ابزاری برای صلح و گفتگوی تمدن ها
 « دستــورالعــمل برگزاری مصـاحـبه زبـان تخــصصی » دوره های كوتاه مدت گردشگری

1-  افرادی مجاز به شركت در مصاحبه ورودی می باشند که شرایط پذیرش برای دوره های آموزش كوتاه‌مدت را به شرح ذیل دارا باشند:

1-1- دارا بودن شرایط عمومی براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

2-1- داشتن حداقل مدرك لیسانس (مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ) برای دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی- جهانگردی

3-1-‌‌‌‌‌‌داشتن حداقل مدرك دیپلم برای دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

4-1-‌تسلط به زبان تخصصی ( برای دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی- جهانگردی و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی)

 تبصره: برای دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی زبان تخصصی غیر انگلیسی شامل تركی استانبولی، فرانسه، آلمانی، روسی، ارمنی، ایتالیایی، اسپانیایی، عربی، ژاپنی و فارسی نیز پذیرفته می شود و مصاحبه نیز به همان زبان خواهد بود. شایان ذكر است در حال حاضر درس زبان تخصصی غیرانگلیسی برای دوره راهنمایان بصورت انجام تحقیق به زبان مورد نظر و با تعیین موضوع (با هماهنگی استاد) از طریق موسسه مجاز صورت می پذیرد. درخصوص زبانهایی‌كه تعداد پذیرفته شدگان به حد نصاب برسد بصورت برگزاری كلاس به همان زبان می باشد.بدیهی است موسسه فوق در تهران می باشد و سایر استانها نیز می بایست فراگیران غیرانگلیسی زبان خود را به دفتر برنامه ریزی آموزشی و موسسه فوق معرفی نمایند.

 2- مصاحبه 2 بار در سال انجام می پذیرد كه جدول زمانبندی آن در تهران از سوی دفتر برنامه ریزی آموزشی و در استانها از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اعلام می گردد.‌( براساس  بند 13همین دستورالعمل)

3- درصورت پذیرفته نشدن داوطلب در آزمون مصاحبه حداقل فاصله زمانی جهت مصاحبه مجدد 2 ماه و حداکثر 6 ماه می باشد که در این فاصله زمانی داوطلب موظف به طی دوره بازآموزی تقویت زبان تخصصی به منظور رسیدن به حدنصاب نمره قبولی از نظر دفتر برنامه ریزی آموزشی می باشد.

تبصره: بدیهی است در صورت عدم مراجعه داوطلب جهت شركت در مصاحبه و یا مردودی وی (‌در فاصله زمانی ذكر شده ) وی حق شركت در كلاسها و متعاقب آن حق شركت درآزمون جامع از وی سلب خواهد شد، شایان ذكراست پس از طی این زمان حق اعتراض داوطلب نیز منتفی می گردد.

4- حداقل نمره قبولی در مصاحبه 12 (دوازده ) می باشد لازم به ذكر است نمره 10 تا12 از سوی این دفتر به عنوان مشروط و نمره كمتر از 10 مردود خواهد بود در صورت مردود شدن، داوطلب حق شركت در دوره را نخواهد داشت و ثبت نام موسسه از متقاضی فاقد اعتبار  می باشد.

تبصره: كلیه موسساتی كه از داوطلبان مردود ثبت نام به عمل آورده و اجازه شركت در دوره را برای آنها فراهم  می نمایند به عنوان موسسه خاطی قلمداد شده و طبق ضوابط دفتر برنامه ریزی آموزشی با آنها برخورد خواهد شد.

       5-  فراگیرمشروط به فردی اطلاق می گردد كه:

     1-5- نمره مصاحبه ورودی بیشتر از 10 و كمتر از 12 باشد.

     2-5- فرم تعهدنامه مخصوص فراگیران مشروط تكمیل و امضاء گردد (پیوست شماره 1)

     3-5- حق شركت در دوره آموزشی را به عنوان فراگیر مشروط دارد.

      4-5- فراگیربعد از پذیرفته شدن به عنوان فراگیر مشروط و قبل از شركت درآزمون جامع پایان دوره موظف به گذراندن دوره بازآموزی به میزان 60 ساعت و كسب حد نصاب نمره قبولی از آزمون دوره بازآموزی می باشد.

      5-5- دوره بازآموزی به دوره ای اطلاق می گردد كه به منظور تقویت زبان انگلیسی داوطلبان دوره های كوتاه مدت گردشگری می باشد كه به صورت مشروط به عنوان فراگیر پذیرفته شده اند.

تعداد ساعات این دوره بالغ بر 60 ساعت بوده و از دومنبع1- Survival  و 2- Survival Basic جهت آموزش استفاده می گردد.

      6-5- در صورت عدم رعایت موارد فوق مسئولیت بر عهده موسسه می باشد و دفتر
برنامه ریزی آموزشی هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدور گواهینامه این افراد نخواهد داشت.

 6- فرد مصاحبه کننده واجد شرایط در استانها طبق بند 7 از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تعیین و جهت تایید نهایی به دفتر برنامه ریزی آموزشی معرفی می گردد.

 پیوست شماره1

       تعهد نامه

 فـــراگـیران مـشروط

فراگیرمشروط به فردی اطلاق می گردد كه:

     1- نمره مصاحبه ورودی وی بین 10 تا 12 باشد.

     2- حق شركت در دوره آموزشی را به عنوان فراگیر مشروط دارد.

      3- فراگیربعد از پذیرفته شدن به عنوان فراگیر مشروط و قبل از شركت درآزمون جامع پایان دوره موظف به گذراندن دوره بازآموزی به میزان 60 ساعت و كسب حد نصاب نمره قبولی از آزمون دوره بازآموزی می باشد.

      دوره بازآموزی به دوره ای اطلاق می گردد كه به منظور تقویت زبان انگلیسی داوطلبان دوره های كوتاه مدت گردشگری به زبان انگلیسی می باشد كه به صورت مشروط به عنوان فراگیر پذیرفته شده اند.

تعداد ساعات این دوره بالغ بر 60 ساعت بوده و از دومنبع1- Survival  و   2-  Survival Basic جهت آموزش استفاده می گردد.

            در صورت عدم رعایت موارد فوق مسئولیت بر عهده فرد متقاضی و موسسه می باشد و دفتر برنامه ریزی آموزشی هیچ گونه مسئولیتی در قبال صدور گواهینامه این افراد نخواهد داشت.
اینجانب ............................. فرزند........................ دارای شناسنامه شماره .................. صادره ................ متولد  ...............   فراگیر دوره ........................................... موارد فوق را مطالعه و كلیه مفاد آن را قبول دارم و خود را ملزم به رعایت آنها می دانم.

 محل امضاء‌داوطلب و درج تاریخادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 31 اردیبهشت 1388 توسط واحد آموزش
درباره وبلاگ


avayepishgaman@yahoo.com
Blog Skin